Закони та підзаконні акти про освіту!

Закон України “Про освіту” в тезах.