Category: Педради

Січнева педагогічна рада. Тема: “Культивування у вихованців досвіду свободи прийняття особистісних рішень (завдання колективу та співпраця з батьками)”.

Учитель повинен свідомо йти в ногу з сучасністю, пройматися і надихатися силами, що пробудилися в ній. А.Дістервег https://drive.google.com/open?id=1MjnT9FSayFJ75_pnIcG0NI35DVTPMj8s https://drive.google.com/open?id=1mPCiFRgE2LB1lYjCtq7diCJco97XZJbh

Осіння педрада. Тема “Забезпечення наступності в роботі початкової та основної школи як одна з ключових умов реалізації особистісно зорієнтованого навчання”

Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для подолання труднощів, бажання вчитися. В. Сухомлинський Педрада, листопад 2017, хід https://drive.google.com/open?id=1byEdQ_H938hGeKTFAUYd4dTTuQRRjWvR